Dolnośląska Strategia Innowacji (cz 2)

Problemem może okazać się najbardziej krytyczna część innowacji. Mianowicie chodzi o czas, kiedy pomysł należy zmienić w prototyp, a innowatorowi brakuje funduszy oraz doświadczenia biznesowego. Odpowiedzią może być tutaj wspomaganie oraz finansowanie tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, zwłaszcza takich, które na swoje barki biorą część administracyjną i logistyczną. Potrzeba także stworzenia parków technologicznych lub technologiczno-przemysłowych, gdzie miejsce znajdą nowe firmy innowacyjne nie posiadającego budżetu aby zakupić infrastrukturę produkcyjną.

Konieczne jest także stworzenie systemu finansowania projektów innowacyjnych. Do jego założeń zaliczyć można możliwość zaciągania kredytów innowacyjnych, wybór preferencji podatkowych, łatwy dostęp do funduszy zalążkowych. Bez tego system finansowania jest bardzo ubogi. Stworzenie takiego systemu pozwoli również na sięgnięcie do budżetu europejskiego, a co za tym idzie, wiele firm zainteresowanych będzie takimi pieniędzmi.

Stworzony także będzie regionalny system informacji dla małych i średnich firm, które będą musiały być na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi.

Konieczne będzie zainwestowanie w innowatorów, bo dzięki nim powstają wszelkie pomysły innowacyjne. Stworzone będzie środowisko, gdzie innowatorzy będą mogli się skupić wyłącznie na swojej pracy, a wszelkie inne zadania wykonywane będą przez inne osoby.

Wszelkie procedury wymagane, aby pomysł mógł wejść na rynek, będą musiały ulec skróceniu, bo tylko krótki czas pomiędzy pomysłem, a gotowym produktem, pozwoli na powodzenie innowacyjne.

Aby wzrosło zaufanie do strategii innowacyjnej, trzeba będzie stworzyć „Dolnośląski Certyfikat Wiarygodności Innowacyjnej”, dzięki któremu sprawdzeni innowatorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów.

Aby realizacja projektu odniosła skutek, trzeba będzie spełnić kilka wymogów: skontaktować ze sobą ludzi, którzy są zainteresowani przedsięwzięciem, pomoc administracyjna, pomoc finansowa i pomoc w spełnieniu procedur.

Odbiorcą projektu jest cały region Dolnego Śląska, wszelkie uczelnie wyższe, pracownicy naukowi, organizacje biznesowe. Głównym odbiorcą jest jednak władza samorządowa

Zakładanym celem jest rozwój innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw, nawiązanie współpracy między nauką i przemysłem.

Rezultatem będą też m.in. cztery raporty z monitoringu i metodologii Dolnośląśkiej Strategii Innowacji, cztery raporty z badań, trzy publikacje, stworzenie strony internetowej i powstanie osiemdziesięciu przedsiębiorstw wraz z oferowanym im wsparciem.

Realizację projektu planuje się do 31 grudnia 2011 roku.