Projekt District+ w województwie dolnośląskim

Projekt District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices) jest projektem obejmującym Dolny Śląsk, z terminem realizacji przewidzianym od października 2009 r. do września 2013 r. Jego celem jest pomoc w transformacji terenów posiadających tradycyjny model gospodarki na nowocześniejszy, gdzie podstawą rozwoju jest korzystanie z dostępnej wiedzy i nauki.

Cały projekt zakłada budżet 3 375 000,00 euro, z wyznaczeniem 500 000,00 euro dla Dolnego Śląska. Sześć regionów partnerskich bierze udział w projekcie. Są to: Toskania (Włochy), West Midlands (Wielka Brytania), Dolny Śląsk (Polska), Saksonia-Anhalt (Niemcy), Vastra Gotaland (Szwecja) i Braszów (Rumunia).

Projekt zakłada realizację zarówno celów głównych, jak i subprojektów.

Do celów głównych zaliczyć można np. zwiększenie kooperacji zewnętrznej i wewnętrznej w regionie w temacie innowacji, rozwinięcie zdolności planowania długofalowego oraz projektowania, poszerzenie innowacyjności regionu, wspieranie powstających inkubatorów i przedsiębiorstw spin-up i spin-off.

Do subprojektów, które zakładać będą międzyregionalną współpracę między instytucjami wspierającymi innowacje, zaliczyć można np. wspieranie finansowe firm spin-up i spin-off, wzmacnianie relacji biznes-nauka, inicjatywy klajstrowe, inkubatory, Parki Technologiczne, Eco-innowacje czy stworzenie strategii internacjonalizacji..

25 maja 2010 r. odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa inauguracyjna konferencja Projektu District+ pt. „Wymiana dobrych praktyk dla poprawy efektywności regionalnej polityki innowacyjnej”. Było to uroczyste otwarcie projektu. Brał w nim udział również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako partner przedsięwzięcia.

Wśród uczestników znaleźć można było firmy wspierające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Z podmiotów województwa dolnośląskiego zaliczyć można było Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego. Po konferencji możliwe było nawiązanie współpracy oraz kontaktów potrzebnych do ewentualnej współpracy w przyszłości. Tam też przedstawione były pomysły subprojektów.

W kwietniu 2011 roku, we Florencji, komitet Projektu District+ rozstrzygnął konkurs z 2010 dotyczący realizacji subprojektów. Wybrano 6, z czego w dwóch współtwórcą była Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: „Science Park Without Wells” oraz „Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation (KNOW-ECO).